ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนสิงหาคม 2566 โดย หมวยไพ่ทอง

ดูดวง

เข้าสู่เดือนที่แปดของปีแล้ว หมวยไพ่ทอง แนะนำ ทิศมงคล สีมงคล และช่วงเวลาที่ดี ประจำเดือนสิงหาคม โดยแยกให้เป็นแต่ละวันเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ได้ในทุก ๆ วัน

ทิศมงคล สีมงคล และช่วงเวลาที่เหมาะสม ประจำเดือน สิงหาคม
วันอังคาร ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพระ)

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล :  สีน้ำตาล สีชมพู

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีครีม สีฟ้า

วันพุธ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง

วันพฤหัสบดี ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล : สีแดง สีส้ม สีชมพู

สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีดำ

วันศุกร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล :  สีฟ้า สีส้ม สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน  สีม่วง

วันเสาร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีดำ สีม่วงสด สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว สีครีม

วันอาทิตย์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีเหลือง สีแดง สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีฟ้า สีน้ำเงิน

วันจันทร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีดำ สีน้ำตาล สีม่วง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน

วันอังคาร ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล : สีเขียว สีชมพู สีส้ม

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีครีม สีน้ำเงิน

วันพุธ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพระ)

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียวสด

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง

วันพฤหัสบดี ที่ 0 สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีเหลือง สีส้ม สีแดง

สีที่ควรเลี่ยง : สีดำ สีม่วงเข้ม

วันศุกร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม 0 ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีส้ม สีน้ำเงิน สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีดำ

วันเสาร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีคราม สีม่วง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีเหลือง

วันอาทิตย์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล : สีขาว สีชมพู สีแดงเข้ม

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีน้ำตาล

วันจันทร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีกรมท่า สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา สีเงิน

วันอังคารที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีชมพู สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีเหลือง สีฟ้า

วันพุธ ที่ สิงหาคม
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพระ)

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีชมพู

วันพฤหัสบดี ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีส้ม สีแดง สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีดำ สีชมพู

วันศุกร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีน้ำตาล สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีม่วง สีแดง สีคราม

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว

วันอาทิตย์ ที่ 0 สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีเหลือง สีแดง สีชมพู

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีน้ำตาล

วันจันทร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีชมพู สีเขียวอ่อน

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา

วันอังคาร ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีดำ สีน้ำตาล สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีครีม สีฟ้า

วันพุธ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง

วันพฤหัสบดี ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพระ)

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีแดง สีขาว สีฟ้า

สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีดำ

วันศุกร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีแสด สีน้ำตาลอ่อน

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น 0 ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีม่วง สีแดงเข้ม

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว สีครีม

วันอาทิตย์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล : สีเหลือง สีขาว สีแดงเลือดหมู

สีที่ควรเลี่ยง : สีฟ้า สีส้ม

วันจันทร์ ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : .-.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล :  สีชมพู สีฟ้า สีทอง

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเงิน

วันอังคาร ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

เวลาห้าม : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีชมพู สีเขียวเข้ม สีแดง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเหลือง สีฟ้า

วันพุธ ที่ 0 สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีม่วง

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง

วันพฤหัสบดี ที่ สิงหาคม
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพระ)

เวลาดี : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.

เวลาห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีส้ม สีน้ำตาล สีเงิน สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีดำ สีชมพู

 

 

ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ดูดวง
Horoscope for Monday, 10/02/23 by Christopher Renstrom

Str-crosse lovers? PlentyOfFish sorte through 0,00 …

ดูดวง
ดวงรายวัน ราศีมีน วันนี้ 02 ตุลาคม 2566 ทำนายฝัน ฝันใหญ่ | ราศีมีน โหราศาสตร์

ราศีมีน – ( กุมภาพันธ์ – 0 มีนาคม)ทำนายดวงชะตารายว …

ดูดวง
ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

คุณสามารถค้นหาดวงชะตาเพิ่มเติมและรับคำปรึกษาสดๆ ได …